YAZIM KURALLARI

 • YAZIM KURALLARI
 • YAZIM KURALLARI

  Bildiri Yazım Kuralları:
   
  Her bildirinin yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Başlık yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalıdır.
   
  Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını yansıtmalıdır.
   
  Başlığın özetin ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır.
   
  İngilizce yazılan bildiride Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
   
  Bildiriler, dil ve ifade bakımından dil bilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, ayrıca amaç ve kapsam dışına çıkan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.
   
  Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara sonuçta yer verilmemelidir.
   
  Sempozyumun yayın politikası gereği çalışmalar için benzerlik oranını gösteren rapor, tam metin bildirilerin son hali ile gönderilmelidir.
   
   
   
  Bildiri Yazım Kuralları:
   
  Bildiriler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
   
  Yazılar; tablo, resim, kaynakça vb. dâhil 8.000 kelimeyi geçmemelidir.
   
  Sayfa düzeni; Sol:  3 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.
   
  Bildiri; Times New Roman, 12 punto, 1 satır aralığında ve iki yana hizalı olarak yazılmalıdır.
   
  Paragraf girintisi kullanılmamalıdır.
   
  1. düzey başlıklar (Türkçe ve İngilizce); sola yaslı şekilde 12 Punto, Times New Roman, Kalın, Hepsi Büyük Harf, önce 12nk sonra 6nk  ile yazılmalıdır.
   
  2. ve sonrasındaki düzey başlıklar (Türkçe ve İngilizce); sola yaslı şekilde 12 Punto, Times New Roman, Kalın, kelimelerin ilk harfleri büyük harf, önce 6nk sonra 6nk  ile yazılmalıdır.
   
  Özet (Türkçe ve İngilizce) ve anahtar kelimeler; iki yana hizalı, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır.
   
  Anahtar kelime en az 3 en fazla 5 kelime olmalıdır.
   
  Tablo başlıklarını tablonun üstünde, şekil, grafik ve resim isimlerini ise şeklin/grafiğin/resmin altına ortaya hizalayarak, Times New Roman, Kalın, ilk harfleri büyük, 1 Satır Aralığı 11 punto olarak yazılmalıdır.
   
  Tablolar ve grafikler makaleye resim olarak kullanılmamalıdır. Orijinal haliyle yerleştirilmelidir.
   
  Bildirilerde sayfa numarası kullanılmamalıdır.
   
  Bildiri içerisinde atıflarda ve kaynakçada, yazarlar arasına & işareti kullanılmalıdır. 
   
  Kaynaklar APA 6.0 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir.
  Eski Site