AKSEKİ HAKKINDA

  • AKSEKİ HAKKINDA
  • AKSEKİ HAKKINDA

    Akdeniz bölgesinin Batı Toroslar mevkiinde kurulan Akseki, antik dünyada Lidyalı’lardan Roma imparatorluğuna miras kalan, Pamfilya, Pisidya, Galatia, Capadokia, Kilikia, Kayria, İsaura, Lykaonia eyaletlerine hizmet eden Via Sebaste (Kral Yolu) yolunun önemli bir kavşağıdır. Via Sebaste kervan yolu, Roma imparatoru Octavius (Augustus Caesar) tarafından Kilikya’lı korsanlarla mücadele etmek üzere inşa edilmiş ve bu yol Akseki’yi tarihte önemli bir kent haline getirmiştir. Selçuklu hâkimiyetinde Anadolu’da kervancılığı güvence altına almak için hanlar ve kervansarayların inşa edilmesiyle birlikte Akseki, bilinen ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Temel olarak Seydişehir (Sadesa/Trogitis) ve Bozkır’dan (İsauria / Leontopolis) Batı Toroslar’ı aşıp Akseki üzerinden Antalya ve Alanya limanlarına inen Via Sebaste, Orta Anadolu’dan Akdeniz’e inen ana kervan yolu rotasının en önemli koludur. Antik dönemde kervanlar, fiziksel olarak yük taşıyor gibi görünseler de, esasında beraberlerinde medeniyeti, bilgiyi ve ilmi de taşımaktaydılar. Bu özelliğinden ötürü Akseki, üzerinde çok sayıda ilmi medrese kurulmuş ve Selçuklu ve özellikle Osmanlı dönemlerinde önemli din adamlarının yetiştirilmesine vesile olmuş bir kenttir. Akseki, Cumhuriyet’in kurulması esnasındaki özellikle milli mücadelede yer alan Rafi Arslan, Ahmet Hamdi Akseki gibi önemli isimleri de bünyesinden çıkartmıştır. Günümüzde tarihi konumu açısından oldukça popüler olan Akseki, mimari yapıları ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. Tarihi evleri ile ünlü olan Akseki dünya mimarlık tarihine “düğmeli evler” kavramını kazandırmıştır. Bu sempozyumda, antik dünyadan Cumhuriyet’e Akseki’nin tarihini mercek altına almayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, katılımcılardan Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Akseki’sinin tarihi, dili, mimarisi, eğitimi, turizmi ve kültürü üzerine bildiriler hazırlanması beklenmektedir.

    Eski Site